2006-07-06

Nu har det gått för långt


Nu försöker jag vad som helst för att slippa rota däruppe på den stekheta vinden.
Testar hur man gör när man lägger in en bild.

Det var ju inte så svårt.

Om denna bild kan man läsa följande:

"Vapenbeskrivning:
. . . En sköld i tväran fördelt uti tvenne lika delar, af hvilka det öfre fältet är rödt, hvaruti ses en sköld af silfver emillan tvenne piiluddar af samma metall, och det nedre fältet af gull, hvaruti ligga tre blå stenar."

Fler sköldar och framförallt konstiga adliga namn kan man hitta här

Ooooh, vad förnäm jag känner mig.

1 kommentar:

Susanne sa...

Åh wow! Då tror jag att jag tar ett kallt glas K-sprit. Det lät gott! Det släsker ju törsten rätt bra.